Hoppa till innehåll

Rättsligt meddelande

Läs det rättsliga meddelandet noggrant innan du använder den här webbplatsen ("Webbplatsen").

Material på Webbplatsen tillhandahålls av Sandvik AB (publ), org.nr. 556000-3468, Box 510, SE-101 30 Stockholm, Sverige ("Sandvik") och Sandvik Group som en tjänst till deras kunder och får bara användas i informationssyfte.

Genom att använda Webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda Webbplatsen och bör lämna den.

Information om upphovsrätt

Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättskyddat 2000-2011 av Sandvik AB (publ) (eller dess dotterbolag). Alla rättigheter förbehålls.

Informationen på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, grafik, bilder, ljudklipp och programvara tillhör Sandvik och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av material på Webbplatsen kan bryta mot lagar som rör upphovsrätt, varumärken och andra lagar, och är föremål för såväl civila som straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen eller del av Webbplatsen får inte, om inte annat anges, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning utan föregående skriftligt medgivande från Sandvik. Ändringar av innehållet på Webbplatsen är uttryckligen förbjudna.

Du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av materialet och till att säkerställa att alla anställda, i förekommande fall, i din organisation följer dessa begränsningar.

Webbplatsen kan innehålla bilder som är föremål för upphovsrätt från tredje part.

Varumärkesinformation

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, registrerade varumärken, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen Sandvik, dess dotterbolag, dess licensgivare eller joint venture-kompanjon.

Sandviks varumärken, registrerade varumärken, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Sandvik.

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SANDVIK ATT VARA ANSVARIGT INFÖR NÅGON PERSON FÖR DIREKT, INDIREKT ELLER SÄRSKILD SKADA ELLER ANNAN FÖLJDSKADA RELATERAD TILL ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, ELLER FÖR INFORMATION PÅ ELLER ANVÄNDNING AV ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VINSTFÖRLUST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER ANDRA DATA I DITT ADMINISTRATIONSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN, ÄVEN OM SANDVIK HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Sandvik ger inga garantier och gör inga utfästelser med avseende på användning av och innehåll på andra webbplatser som du kan få åtkomst till via Webbplatsen. Sådan åtkomst tillhandahålls endast för bekvämlighet och betyder inte att Sandvik rekommenderar eller tar något ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Dessutom måste du vidta säkerhetsåtgärder och säkerställa att det du väljer att använda är fritt från sådana objekt som virus, maskar, trojaner eller andra objekt av skadlig natur.

Sandvik garanterar inte noggrannheten eller fullständigheten i informationen, texten, grafiken, länkarna eller andra objekt som kan finnas på Webbplatsen. Information på Webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande och Sandvik förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på Webbplatsen.

Bidrag från användare

Material, information eller annan kommunikation som du överför till eller publicerar på Webbplatsen ("Bidrag") anses vara icke-konfidentiella, icke-exklusiva, royaltyfria, oåterkalleliga, helt underlicensierbara och icke skyddade. Sandvik har inga skyldigheter avseende Bidrag.

Sandvik kan fritt avslöja, kopiera, distribuera, införliva, ändra och på andra sätt använda Bidrag, tillsammans med alla data, bilder, ljudklipp, text och andra objekt som är inbäddade däri, för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Om du skickar personuppgifter till Webbplatsen eller på annat sätt till Sandvik, samtycker du härmed till Sandviks användning av dessa data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Sandviks produkter och tjänster, inklusive rätt att överföra dessa uppgifter till tredje land och publicera information på Internet. Sandvik ansvarar enligt svensk lag för hanteringen av personuppgifter och du kan kontakta Sandvik i händelse av felaktiga uppgifter eller andra frågor relaterade till personuppgifterna. Mer information om Sandviks hantering av personuppgifter finns i Sandviks sekretesspolicy.

Pluginer och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder pluginer från YouTube, som drivs av Google. Operatör för webbsidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra webbsidor med en YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Här informeras YouTube-servern om vilken av våra webbsidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter YouTube dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra vår webbplats mer tilltalande. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med paragraf 6 (1) (f) i GDPR.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsförklaring på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

YouTubes användarvillkor

Övrigt

Sandvik kan när som helst ändra villkoren i detta Rättsliga meddelande genom att uppdatera det. Vidare reserverar Sandvik efter eget gottfinnande rätten att övervaka och lägga ned Webbplatsens tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande. Om något villkor eller någon bestämmelse i detta Rättsliga meddelande fastställs vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska giltigheten och verkställigheten av de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras därav.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Sandviks hantering av dina personuppgifter.

Sandvik AB; (publ)
Box 510, SE-101 30 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)8 456 1100

E-post: info.group@sandvik.com