Hoppa till innehåll

Sekretesspolicy för cookies

1. Inledning

Sandvik AB och dess dotterbolag använder spårningsteknik som cookies (gemensamt benämnt ”cookies”) för att samla in personlig information om hur du använder våra webbplatser och mobilappar som är kopplade till denna sekretesspolicy. Vi gör detta för att hjälpa till att förbättra våra webbplatser, mobilappar och andra onlinetjänster och på så sätt ge dig en mer personlig och relevant onlineupplevelse. Våra leverantörer kan också använda cookies i egna syften som beskrivs nedan under Annonserings- och reklamspårning. På Hantera cookies kan du avgöra vilka leverantörer som får ta del av de personuppgifter som samlas in av våra cookies.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför, på vilken rättslig grund och vart de överförs. Vi förklarar även dina rättigheter vad gäller de personuppgifter som samlas in och var du kan vända dig för att ställa frågor.

Om du vill ha information om hur vi bearbetar andra personuppgifter än de som samlas in med hjälp av cookies, som när du fyller i formulär eller besvarar enkäter, kan du läsa Sandviks sekretessförklaring.

Detta sekretessmeddelande kan komma att uppdateras med ny information. Mindre uppdateringar indikeras av ett nytt ikraftträdandedatum. Om vi gör större ändringar ber vi om ditt samtycke på nytt, vilket omfattar en länk till den nya sekretesspolicyn.

2. Vilka vi är

”Sandvik”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna sekretesspolicy syftar på Sandvik AB eller relevant Sandvik-bolag som ansvarar för webbplatsen, inklusive de cookies som finns på webbplatsen. Sandviks juridiska enheter finns här.

3. Om cookies

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas från en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren på din enhet. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en webbsida från servern.

Cookies kan vara antingen ”beständiga” cookies eller ”sessionscookies”: En beständig cookie lagras av webbläsaren och förblir giltig fram till dess konfigurerade utgångsdatum om den inte raderas av användaren före utgångsdatumet. En sessionscookie, å andra sidan, upphör i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

4. Varför vi använder cookies och vilken typ av personuppgifter som samlas in

Vi använder cookies i de syften som beskrivs nedan.

Helt nödvändiga

Nödvändiga cookies består av två typer som inte kan inaktiveras: cookies för ”nätverkskommunikation” och ”funktionella” cookies. Cookies för nätverkskommunikation behövs för att webbplatsen eller applikationen ska fungera, till exempel sessionscookies som håller reda på användaren under besöket så att användarna kan gå fram och tillbaka mellan webbsidor utan att tidigare åtgärder från samma session går förlorade. De ger även bästa möjliga surfprestanda genom att visa data från en plats så nära dig som möjligt. Funktionella cookies är nödvändiga för att spara dina preferenser och inställningar, som att hålla reda på dina sekretessinställningar och komma ihåg var du pausade en video, hjälpa dig att göra saker som att starta en chatt med oss och komma ihåg om du har besökt webbplatsen tidigare, så att meddelanden för nya besökare inte visas.

Användningen av dessa cookies bygger på våra legitima intressen att driva säkra och funktionella webbplatser, kommunicera med allmänheten och erbjuda onlinetjänster.

De personuppgifter som behandlas i detta syfte är följande: Enhetsattribut, som webbläsartyp, ID för mobil enhet, tidszonsinställning, operativsystem och plattform. Vi kopplar information som indirekt identifierar dig till ditt konto (om du har ett) och annan information som vi har samlat in om dig. Vi använder din IP-adress för att dra slutsatser om din ungefärlig plats.

Helt nödvändiga

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används Livslängd
sandvik.com __cfduid 3:e part 365 dagar
cdn.cookielaw.org OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent 3:e part 365 dagar, 365 dagar
onetrust.com __cfduid 3:e part 30 dagar
www.home.sandvik EPi:StateMarker, ARRAffinity, OptanonConsent, __RequestVerificationToken, OptanonAlertBoxClosed, .ASPXANONYMOUS 3:e part Session, Session, 365 dagar, Session, 365 dagar, 70 dagar
dl.episerver.net __cfduid 3:e part 365 dagar
google.com _ga 3:e part 365 dagar

Mätning och prestanda

Dessa cookies låter oss mäta antalet besökare på våra webbsidor, hur besökarna rör sig på webbplatsen och hur ofta de använder våra onlinetjänster. Dessa cookies låter oss även övervaka tjänstens prestanda, som felmeddelanden och hur lång tid det tar att läsa in sidor och videor, för att säkerställa att våra webbsidor och tjänster fungerar korrekt. Användning av dessa cookies bygger på ditt samtycke.

De personuppgifter som behandlas i detta syfte är följande: Antal besök och frekvens för besöken på våra webbplatser, i våra appar och onlinetjänster samt interaktioner med våra webbplatser, men data samlas in på en aggregerad nivå för att ta fram anonymiserade mätvärden och statistisk information som inte identifierar dig som individ.

Vi kombinerar information om dig med information om andra användare för att skapa målgruppssegment av aggregerade data som inte identifierar dig, till exempel genererar vi statistiska och demografiska metadata samt användningsmetadata. Om vi kombinerar eller kopplar samman aggregerade data med dina personuppgifter behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter i enlighet med Sandviks sekretessmeddelande.

Mätning och prestanda

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används Livslängd
www.home.sandvik ai_session, _hjIncludedInSample, ai_user 1:a part 0 dagar, Session, 365 dagar
video.qbrick.com Qbrick.Analytics.Player.VisitorId 3:e part 30 dagar
home.sandvik _hjTLDTest, _ga, _gid, _gat_UA-26247901-1, _hjid, zte2095 3:e part Session, 730 dagar, 1 dag, 0 dagar, 356 dagar, Session
nr-data.net JSESSIONID 3:e part Session

Anpassat innehåll

Dessa cookies låter oss skapa en användarprofil baserat på vad du gör i webbläsaren, så att vi kan visa innehåll som är mer relevant för dina intressen. Användning av dessa cookies bygger på ditt samtycke.

De personuppgifter som behandlas i detta syfte är följande: Dina surfaktiviteter, enhetsattribut, inklusive länkar du har klickat på eller delat med andra, vilken typ av innehåll du har visat, hur länge du interagerat med innehållet samt tid och datum för dessa interaktioner. Utifrån dessa data drar vi slutsatser om dina intressen och preferenser i koppling till vårt onlineinnehåll och våra tjänster.

Anpassat innehåll
Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används Livslängd
www.home.sandvik _madid Första part 365 dagar

Annonserings- och reklamspårning

Vi och våra leverantörer använder cookies på våra webbplatser för att visa reklam i andra appar eller på andra webbplatser baserat på innehåll du tittar på, vad du gör online och ungefärlig plats eller enhetstyp. Vi kan skapa en profil över dina intressen för att visa relevanta och anpassad reklam på andra webbplatser. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du att se mindre riktad och relevant reklam. Användning av dessa cookies bygger på ditt samtycke.

De personuppgifter som behandlas i detta syfte är följande: Information om din surfaktivitet på våra onlineplattformar och på andra webbplatser eller plattformar (mobilappar) från tredje part, inklusive länkar som du har klickat på eller delat med andra, till exempel via e-post och sociala medier, vilken typ av innehåll du har interagerat med, hur länge du interagerade med innehållet och typen av interaktion. Utifrån dessa data kan vi dra slutsatser om dina intressen och preferenser i koppling till vårt onlineinnehåll och våra tjänster.

Om du vill läsa mer om hur våra leverantörer använder dina personuppgifter i detta syfte och hantera ditt samtycke angående dessa leverantörer kan du besöka Hantera cookies.

Annonserings- och reklamspårning

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används Livslängd
yahoo.com B, A3 Tredje part 366 dagar, 366 dagar
twitter.com personalization_id Tredje part 12 månader
ads.linkedin.com lang Tredje part Session
www.linkedin.com bscookie Tredje part 12 månader
youtube.com YSC, CONSENT Tredje part Session, 6 168 dagar
linkedin.com UserMatchHistory, AnalyticsSyncHistory, lang, bcookie, lidc Tredje part 12 månader, 30 dagar, Session, 12 månader, 12 månader
www.facebook.com Tredje part Session
doubleclick.net test_cookie Tredje part några sekunder

5. Kvarhållningsperioder för olika syften

Helt nödvändiga
Tjänstens namn Kvarhållningstid
OneTrust 1 år
EpiServer application insight 3 månader
Mätning och prestanda
Tjänstens namn Kvarhållningstid
HotJar 30 dagar
Anpassat innehåll
Tjänstens namn Kvarhållningstid
EpiServer insight Till dess användaren väljer bort denna cookie och sedan i upp till 48 timmar tills de tas bort.
Annonserings- och reklamspårning
Tjänstens namn Kvarhållningstid
Google Analytics 26 månader

6. Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas normalt inom det Sandvik-bolag som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, men ibland kan vi dela dina uppgifter av följande skäl:

Inom Sandvik-koncernen

Vi delar dina personuppgifter med Sandviks juridiska enheter, våra dotterbolag, för att alla Sandvik-bolag ska kunna förbättra sina webbplatsers funktion, visa mer relevant innehåll för dig och, i vissa fall, för att visa mer relevant reklam för dig.

Med våra tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning

Med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning när de tillhandahåller tjänster som dataanalys, annonsnätverk samt forskning och marknadsföring. De behandlar enbart personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med de databehandlingsavtal vi har ingått med dem.

Med våra leverantörer i deras egna syften

Med våra leverantörer i deras egna reklam- och mätsyften, men endast om du har gett ditt samtycke till detta.

Vi kan även dela aggregerad eller avidentifierad information som inte rimligen kan användas för att identifiera dig. Till exempel kan vi dela aggregerad eller avidentifierad information med leverantörer så att vi och de kan förstå hur människor använder våra onlinetjänster. Vi gör detta för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.

Besök Hantera cookies om du vill hantera hur dina personuppgifter delas med våra leverantörer.

Internationella överföringar

Om någon överföring kräver en överföring utanför EU/EES säkerställer vi att Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts med denna tredje part. Inom Sandvik har vi undertecknat ett överföringsavtal inom koncernen (som omfattar standardavtalsklausulerna) och implementerat ytterligare skyddsåtgärder där så behövs. Med våra tjänsteleverantörer har vi undertecknat databehandlingsavtal som omfattar standardavtalsklausulerna och med våra leverantörer har vi avtal på plats som tydliggör vilka standarder vi förväntar oss att de uppfyller när det gäller att skydda dina personuppgifter.

Du kan begära och få en kopia av dokumentation där det framgår att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

7. Dina rättigheter – för användare i EES/EU och Storbritannien

Du kan utöva nedanstående GDPR-rättigheter på Begäran om personuppgifter.

  1. Begär bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information, som syftet med behandlingen. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  2. För uppgifter som behandlas med grund i legitima intressen kan du göra invändningar baserat på dina individuella omständigheter.
  3. Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att besöka Hantera cookies.
  4. Begär att dina personuppgifter raderas, under vissa omständigheter.
  5. Begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under vissa omständigheter.
  6. Få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke, när krav på dataportabilitet gäller.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet i det land där du bor, där du arbetar eller där du tror att ett brott mot GDPR har inträffat.

9. Hantera cookies

För alla cookies som inte anses vara ”helt nödvändiga” kan du välja och inaktivera dem per syfte genom att hantera cookies.

10. Våra kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av Sandvik AB. Vi är registrerade i Sverige under registreringsnummer 556000-3468 och vår officiella adress är:

Sandvik AB
Kungsbron 1
Sektion G, plan 6
111 22 Stockholm

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbplats.