Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsmål

All information och alla tjänster som publiceras på webbplatsen ska vara tillgängliga för och kunna användas av alla, oavsett om du har funktionshinder och oavsett vilken webbläsare eller vilket operativsystem du använder.

Om du hittar något på webbplatsen som är svårt att använda uppskattar vi om du kontaktar oss och beskriver problemet. Det hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Hjälp och användningstips

Här är några tips som gör det enklare att använda webbplatsen. Många av tipsen gäller alla webbplatser.

Utskrift

Webbplatsen använder formatmallar (CSS) så att webbläsaren automatiskt formaterar varje sida för utskrift. Det finns ingen särskild "utskriftsvänlig" version av varje sida. Du behöver bara använda din webbläsares inbyggda utskriftsfunktion.

Om webbläsaren har den här funktionen finns det också en "Skriv ut"-länk längst ned på varje sida.

På den utskrivna sidan tas menyer och andra element som inte hör ihop med det huvudsakliga innehållet bort, och teckensnitt och textstorlek ändras så att det passar bättre för utskrift.

Om du vill se hur utskriften kommer att se ut innan du skickar den till skrivaren väljer du "Förhandsgranskning" i webbläsaren eller i dialogrutan för utskrift.

Textstorlek

Den här webbsidan anger textstorlek på ett sätt som gör det möjligt att ändra textstorleken med den inbyggda funktion som finns i alla webbläsare. Metoden för att ändra textstorleken varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Namnet på webbläsaren visas vanligtvis högst upp i webbläsarfönstret eller på menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna beskriva har du ändrar textstorlek i alla, men här är korta förklaringar av hur du ändrar textstorleken i de webbläsare som för närvarande används mest:

Internet Explorer version 6

 1. Öppna menyn Visa
 2. Öppna undermenyn Textstorlek
 3. Välj den textstorlek du vill ha

Om du använder en mus med ett mushjul kan du också ändra textstorleken genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du rullar uppåt eller nedåt.

Internet Explorer, version 7 och 8

För att ändra enbart textstorlek:

 1. Öppna menyn Sida
 2. Öppna undermenyn Textstorlek
 3. Välj den textstorlek du vill ha

För att storleksändra allt på sidan:

 1. Öppna menyn Sida
 2. Öppna undermenyn Zooma
 3. Välj den zoomnivå du vill ha

Om du använder en mus med ett mushjul kan du också ändra storlek på allt på sidan genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du rullar uppåt eller nedåt.

Firefox

 1. Öppna menyn Visa
 2. Öppna undermenyn Zooma
 3. Välj Zooma in eller Zooma ut. Storleken på allt på sidan ökar eller minskar. Om du bara vill ändra storlek på texten väljer du alternativet Zooma bara text.

Safari

 1. Öppna menyn Visa
 2. Välj Zooma in eller Zooma ut. Storleken på allt på sidan ökar eller minskar. Om du bara vill ändra storlek på texten väljer du alternativet Zooma bara text.

I de flesta andra webbläsare går det att ändra textstorleken eller förstora hela sidan på liknande sätt. Om du är osäker på hur du gör det i din webbläsare bör informationen finnas i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.

Nya fönster

Inga länkar på den här webbplatsen ska öppnas automatiskt i nya fönster. Om du vill öppna en länk manuellt i ett nytt fönster eller på en ny flik högerklickar du på länken och väljer "Öppna länk i nytt fönster" eller "Öppna länk i ny flik".

Du kan också hålla ned en tangent och samtidigt klicka på länken för att öppna den i ett nytt fönster eller på en ny flik. Vilken tangent du trycker på beror på webbläsaren och operativsystemet, men de vanligaste är Ctrl i Windows och Cmd (Apple) i Mac OS X.

Kortkommandon

För att göra det snabbare för personer som inte använder en mus att flytta till olika delar av sidan har webbplatsen "hopplänkar". De här länkarna är interna och visas när du börjar flytta genom sidan med Tab-tangenten:

 • Hoppa till huvudnavigering flyttar tangentbordsfokus till huvudnavigeringens länkar
 • Hoppa till huvudinnehållet flyttar tangentbordsfokus till området med huvudinnehåll

Riktlinjer

Webbplatsen är utformad och utvecklad i avsikt att följa alla tillämpliga riktlinjer för tillgänglighet, nämligen Vägledningen för 24-timmarswebben (på svenska), som ursprungligen skapades av Verket för förvaltningsutveckling samt W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Det här är inte något formellt anspråk på WCAG 2.0-efterlevnad, men vår avsikt är att alla sidor på webbplatsen ska uppfylla alla framgångskriterier på nivå A och nivå AA, samt många framgångskriterier på nivå AAA.