Turvallisuustiedotteet

Sandvik safety information systems

Turvallisuustiedotteita kutsuttiin aikaisemmin tuotetiedotteiksi ja tuotetiedoiksi. Ne ovat valmistajan laatimia tiedotteita tuotteeseen liittyvistä terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Turvallisuustiedote laaditaan sintratuista tuotteista Sandvikin asiakkaille. Turvallisuustiedotetyypit on lueteltu tämän sivun alalaidassa.

Sandvik Mining and Rock Technology tuottaa turvallisuustiedotteita hiottaviksi tarkoitettuja käsittelemättömiä sekä pinnoitettuja tuotteita ostaville asiakkaille, koska kovametallin hiominen aiheuttaa altistumisriskin.

Kovametallituotteiden turvallisuustiedotteet EU:n alueella ja muualla kuin Yhdysvalloissa asuville asiakkaille