SP 系列惯性振动给料机

Sandvik SP Pan feeders

山特维克SP 系列惯性振动给料机专为高产能给料设计,尤其适合于给二级和三级破碎机给料,采用简单的连接方式和选项,便于安装。 该系列给料机非常可靠,提供多种规格、大型驱动装置和大小适中的给料溜槽,因此,即便是较粗的物料,也能实现高产能。

Sandvik SP 系列给料机采用大型驱动装置和大小适中的给料溜槽,即便是较粗的物料,也能实现高产能。 我们的惯性振动给料机采用直线运动(冲程),可确保高效、准确运行以及低衬板磨损,从而缩短因维护导致的停机时间。

优点

  • 设计完善的给料溜槽可以确保安装正确和运行可靠
  • 易于防尘密封,可确保低灰尘排放
  • 倾斜度可以在 0-12 度之间调节,可满足不同的物料、产量和安装需求
  • 提供多种尺寸和选项,适用于建筑和矿山应用
型号给料槽宽度,mmU 形嘴尺寸(mm)给料槽长度,mm重量最大进料粒度(mm)
SP0715 650 - 1,500 540 220
SP0725 650 - 2,500 760 220
SP0818 800 - 1,750 620 265
SP0825 800 - 2,500 840 265
SP1020 1,000 - 2,000 885 330
SP1025 1,000 - 2,500 1,120 330
SP1030 1,000 - 3,000 1,500 330
SP1320 1,250 - 2,000 1,000 415
SP1325 1,250 - 2,500 1,550 415
SP1423 1,400 - 2,250 2,070 460
SP1623 1,600 - 2,250 2,400 500
SP1630 1,600 - 3,000 3,000 500
SP2030 2,000 - 3,000 4,900 600
SP0818M 800 - 1,750 760 265
SP0825M 800 - 2,500 920 265
SP1020M 1,000 - 2,000 1,015 330
SP1025M 1,000 - 2,500 1,570 330
SP1030M 1,000 - 3,000 1,730 330
SP1320M 1,250 - 2,000 1,525 415
SP1325M 1,250 - 2,500 1,980 415
SP1423M 1,400 - 2,260 2,150 460
SP1623M 1,600 - 2,250 2,510 500
SP1630M 1,600 - 3,000 3,710 500
SP2030M 2,000 - 3,000 5,500 600
SP2430M 2,400 - 3,000 6,560 600
SP U 形嘴
SP1023 1,000 300/600 2,000 990 330
SP1028 1,000 300/600 2,500 1,440 330
SP1323 1,250 300/850 2,000 1,210 415
SP1328 1,250 300/850 2,500 1,700 415
SP1426 1,400 300/1,100 2,250 2,220 460
SP1630 1,600 500/1,000 2,500 2,990 500
SP1023M 1,000 300/600 2,000 1,250 330
SP1028M 1,000 300/600 2,500 1,650 330
SP1323M 1,250 300/850 2,000 1,730 415
SP1328M 1,250 300/850 2,500 2,050 415
SP1426M 1,400 300/1,000 2,260 2,490 460
SP1630M 1,600 500/1,000 2,500 3,700 500
SP2035M 2,000 500/1,350 3,000 5,500 600