Rutinmässig och anpassad utvecklingsuppgradering

Sandvik utvecklar produkter och intelligenta eftermarknadslösningar som ökar både säkerheten och produktiviteten för din verksamhet.

Vare sig du är ute efter förbättringar av produktivitet, livslängdskostnader, säkerhet och miljöfrågor, eller förbättringar genom ett fullständigt byte av maskintillämpning, så har vi en lösning för dig.

Alla våra rutinmässiga och anpassade utvecklingsuppgraderingar:

  • är fälttestade lösningar med bevisade resultat
  • är OEM-certifierade för säkerhet, lämplighet och funktion
  • inkluderar komplett dokumentation (inklusive komponent- och servicemanualer)
  • inkluderar experttjänster för att säkerställa effektiv installation.

Sandvik produktivitetsuppgradering ger tillgång till teknologi som avsevärt kan förbättra produktiviteten för din aktuella maskin.

Få tillgång till förbättrad teknologi som kan reducera ägandekostnaden samt förbättra din underhållsprestanda vilket leder till optimerad produktivitet.

Modifiera din maskin för att fungera i en ny eller annorlunda applikation via Sandvik.

Säkerhet från Sandvik gör det möjligt för dig att få tillgång till förbättrad teknologi som kan ge ökad operativ säkerhet och förbättrade miljömässiga driftsvillkor.