De digitala servicelösningarna My Sandvik – Maximera din produktivitet

Sandviks digitala servicelösningar består av en lång rad intelligenta tjänster som sätter fart på din produktivitet. Du får vital, korrekt data och nödvändiga interaktiva verktyg med våra digitala servicelösningar – t.ex. My Sandvik Insight och My Sandvik Productivity – som assisterar dig i din verksamhet på ett effektivt och prestandahöjande sätt.

Alla lösningarna står till din tjänst dygnet runt via webbportalen My Sandvik.

  • My Sandvik Insight möjliggör användarvänliga och omfattande översikter över data och flottan.
  • My Sandvik Productivity ger uppdaterade rapporter om produktivitet och användning under en valfri tidsperiod – samt påminnelser om eventuella driftsstörningar eller servicebehov.

Det ger analyserade, maskinspecifika data för omfattande dataöversikter över hela flottan och mellan dina maskiner och möjliggör att data exporteras från tjänsten. Som ett resultat av detta får du en komplett 360°-vy av driftsstatus för din maskin. Baserat på informationen från My Sandvik kan du förbättra drifteffektiviteten och planera det förebyggande underhållet.

Sandviks digitala servicelösningar hjälper dig att förbättra din produktivitet genom att ge dig exakta, uppdaterade data som hjälper dig att fatta beslut. I My Sandvik Productivity – skräddarsytt för varje driftssegment – kan du få lättanalyserade produktivitetsrapporter och jämföra prestanda för olika enheter i din flotta.

My Sandvik Insight är en lättanvänd digital servicelösning som förser dig med uppdaterad information om din flottas prestanda – när som helst och var som helst du behöver det.

Som Sandvik-kund ger kundportalen My Sandvik dig inte bara tillgång till information om din flotta – du kan också använda den för att begära offerter och placera order när du vill.