Inspektioner – MINSKA ditt  STILLESTÅND OCH undvik onödiga säkerhetsrisker

Sandvik inspections

Maskinfel och oväntade haverier är kostsamma och kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker. Därför är det avgörande att bemöta potentiella felscenarion på ett proaktivt sätt för att minimera stilleståndstid och öka säkerheten på arbetsplatsen. Sandvik kan erbjuda olika inspektionstyper som uppfyller dina krav – från omfattande inspektion till modulinspektion.

Utförliga inspektioner av utrustningen, utförda av Sandvik, fastställer teknisk status för dina maskiner och identifierar potentiella risker. Med produkt- och tillämpningsexpertis inspekterar våra specialister dina maskiner grundligt och enligt standardförfarande – med stort fokus på maskinernas säkerhet och tillförlitlighet.

Resultatet presenteras med rekommendationer om service- och reparationsbehov, möjliga uppgraderingar och ytterligare förbättringar.

Sandvik inspections

Det bästa sättet att undersöka skicket på din Sandvik-utrustning är att få den inspekterad av en certifierad servicetekniker som kan den utan och innan. Vi kallar detta inspektion.