slitagelösningar och siktmedia

Sandvik Wear solutions and screening media

Sandvik erbjuder en lång rad slitagelösningar, krosskammare och siktmedia som levererar lägre driftskostnader, förbättrad produktkvalitet och ökad produktivitet.

Slitage är oundvikligt i en krossanläggning, vare sig det sker i krosskammaren, siktmediet, stupen eller omlastningspunkterna. De två huvudorsakerna till förslitning är nötning och slag. Alla slitagedelar behöver bytas ut med tiden, men Sandviks slitagedelar är utvecklade för att ge ett högre slitagemotstånd, längre livslängd och för att på så sätt förlänga tiden mellan utbyten. Vi äventyrar inte produktiviteten – våra OEM-komponenter är utformade för att prestera.

Crushing chamber solution overview

Sandvik har en rad krosskammarlösningar av standard- och premiumtyp samt anpassade varianter som skapas baserat på dina behov, med konsekvent hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Dessa lösningar ger betydande produktivitetsvinster och förbättringar av säkerheten i din krossverksamhet och förbättrar resultatet på sista raden.

Wear protection

Alla vill ha längre livslängd, särskilt när det handlar om slitageskyddande material. Sandvik har en lång historia av materialexpertis och forskning och har utvecklat material som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna; med lång livslängd, mindre underhåll, minskade bullernivåer och en bättre arbetsmiljö.
Med oss som partner, kommer din verksamhet att prestera som bäst.

Sandvik screening media

Siktmedia är lika viktigt för din drift som att välja rätt kammare för en kross. Men det handlar inte bara om siktar. När din anläggning är optimerad för unika behov, kan du maximera produktiviteten.

Sandvik Telescopic chute

Med din miljö och driftskostnaderna i fokus har vi utvecklat vår hjälpproduktsportfölj för att säkerställa att du har de bästa möjliga arbetsvillkoren. Våra hjälpprodukter ger dig en bättre miljö, lägre driftskostnader och förbättrad produktkvalitet.

Sandvik Crushology knowledge portal

Upplev Chrushology

Besök vår kunskapsbank för kross och sortering.

Besök Crushology portalen