Reservdelar och tjänster du kan lita på

Man pratar om kvalitet, engagemang och innovation. I en bransch där en timmes stillestånd kan kosta tusentals kronor, kan Sandvik 365 reservdelar och tjänster spara miljoner åt dig. Vi erbjuder dygnet runt-service, kvalificerade tekniker och originalreservdelar när de behövs.

Produktgrupper

Sandviks digitala servicelösningar består av en lång rad intelligenta tjänster som kan sätta riktig fart på din produktivitet. Du får vitala, korrekta data och nödvändiga interaktiva verktyg och digitala servicelösningar – t.ex. My Sandvik Insight och My Sandvik Productivity – som assisterar dig i din verksamhet på ett effektivt, prestandahöjande sätt.

Sandvik inspections

Maskinfel och oväntade haverier är kostsamma och kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker. Därför är det avgörande att bemöta potentiella felscenarion på ett proaktivt sätt för att minimera stilleståndstid och öka säkerheten på arbetsplatsen. Sandvik kan erbjuda olika inspektionstyper som uppfyller dina krav – från omfattande inspektion till modulinspektion.

Sandvik service solutions

Kan du förutsäga produktiviteten, kan du att förutsäga lönsamheten. Sandvik 365 servicelösningar optimerar prestandan 365 dagar om året och tar bort risken från din verksamhet genom en utökad livslängd.

Sandvik Rebuild solutions

Din Sandvikutrustning är en vital del av din gruvdrift. När huvudkomponenterna eller din maskin börjar närma sig slutet av dess livslängd, kan vårt renoveringsprogram sänka kostnaderna och återställa komponenterna till sin ursprungliga funktion.

När du behöver reparera eller byta ut en vital komponent erbjuder Sandvik kostnadseffektiva och bekväma lösningar som hjälper dig att hålla din utrustning produktiv 365 dagar om året.

Sandvik genuine consumables and kits

Sandvikmaskinerna är en vital del av din verksamhet. Säkra produktiviteten i de tuffaste miljöerna.

Drill rig with standard and customer engineering updgrade

Sandvik utvecklar produkter och intelligenta eftermarknadslösningar som ökar både säkerheten och produktiviteten för din verksamhet.

Sandvik safety systems

Men en fortsatt efterfrågan och fokus på säkerhet från gruvdriftsföretagen , fokuserar Sandvik för att utveckla säkrare produkter och intelligenta eftermarknadslösningar som ökar både säkerheten och produktiviteten för kundernas verksamhet.

Sandvik Ground engaging tools and buckets

Slitage och nötning är en del av driften vid de utmanande villkoren för gruvdrift under jord. Sandviks produktfamilj för skopstål är väl kända för sin nötningsbeständighet.

Förbättra tillgängligheten och minska driftskostnaderna för din lastmaskinspark.

Sandvik Wear solutions and screening media

Sandvik erbjuder en lång rad slitagelösningar, krosskammare och siktmedia som levererar lägre driftskostnader, förbättrad produktkvalitet och ökad produktivitet.

Engagemang genom en hel livscykel

Med en aktiv närvaro i mer än 150 länder förstår vi både den globala gruvdriftens och bergschaktningens värld liksom de lokala implikationerna av din verksamhet. Det är med stolthet vi svarar upp mot dina behov snabbt och effektivt. Vi har en tradition av lokal närvaro och en övertygelse om att det inte kan finnas någon ersättning för direktservice och personlig kontakt.

Vårt omfattande globala nätverk med 3 500 kunniga servicetekniker, placerade strategiskt runt om i världen, så att din verksamhet kan löpa på produktivt och effektivt. Vårt Sandvik 365 serviceprogram optimerar prestandan året runt.

I vår värld gör drifttid och tillgänglighet hela skillnaden. Äkta Sandvik reservdelar för gruvdrift möjliggör säkrare, enklare underhåll och säkerställer att din utrustning fungerar smidigt genom hela dess livslängd vilket hjälper dig att förbättra tillförlitligheten och produktiviteten. Vårt engagemang för äkta Sandvik-komponenter sträcker sig bortanför den grundläggande eftermarknadssupporten. Det täcker även utbildning av interna team och investering i produktionsteknologi och skapar en infrastruktur som verkligen ökar värdet för din verksamhet.

Från underhållsavtal till ombyggnad av utrustning – Sandviks gruvdriftstjänster och reservdelar kan hjälpa till att förbättra din produktivitet och reducera dina driftskostnader.