Riggar för borrning ovanjord

Ranger DX800i Surface drill rig

Våra kunder litar på att Sandvik utvecklar marknadens mest hållbara produkter. I varje Sandvik-maskin som vi konstruerar prioriterar vi säkerhet och tillförlitlighet och använder rätt teknik för varje tillämpning.

Säkerheten först

Alltifrån hyttens utformning till automatiken, säkerheten står i första rummet i alla Sandviks maskiner

Beprövad produktfamilj

Sandvik har arbetat med ett brett urval av borriggar och nischborrutrustning i över 50 år. Sandvik strävar ständigt efter att konstruera det allra bästa inom specialistborriggar som utför mycket specifika arbeten utomordentligt bra.

Sandvik specialiserar sig på att skapa byggborrutrustning som är en perfekt förening av kraftfullhet och precision, samtidigt som operatörsäkerheten och produktiviteten ständigt förbättras. Vår vision är att skapa den perfekta riggen för varje given arbetsuppgift och att erbjuda högsta möjliga effektivitet och operatörskomfort samtidigt med minsta möjliga krav på service och underhåll. All utrustning utformas för att vara högproduktiv samtidigt som driftskostnaden hålls så låg som möjligt.

Pantera DP1100i Surface tophammer drill rig

Sandviks ovanjordsriggar för topphammarborrning är utrustade med kraftfulla hydrauliska borrmaskiner som ger hög borrsjunkning och bästa möjliga ekonomi. De dieseldrivna riggarna är branschledande, alltifrån lätta riggar på gummihjul till marknadens mest kraftfulla riggar för produktionsborrning. ​

Sandvik surface down the hole drill rigs

Sandviks riggar för sänkhammarborrning, DTH, ovan jord är mycket flexibla under borrning och förflyttning, är enkla att flytta mellan olika arbetsplatser samt ger minimal påverkan på miljön. Riggarna är utrustade med kraftfulla DTH-hammare och är utvecklade för borrning i stenbrott, dagbrott samt olika typer av ovanjordsborrning.

Sandvik Dimensional stone drill rigs

Sandviks utrustning för blockstensindustrin omfattar kompakta bommar och matare för montering på andra maskiner såsom grävmaskiner samt självgående dieseldrivna borriggar.

I varje Sandvikprodukt som vi konstruerar prioriterar vi säkerhet och tillförlitlighet. Våra roterande spränghålsborrar är utformade för att ge dig högsta möjliga produktionshastighet i stora stenbrott och dagbrottsgruvor.

Vi löser dina bergborrningsbehov

För att tillgodose gruv- och bergschaktningsindustrins behov konstruerar Sandvik alla sina ovanjordsborraggregat så att de fungerar effektivt också under mycket besvärliga förhållanden. Därför gör vi stora investeringar i forskning och utveckling för att kunna leverera verklig kraftfullhet med absolut precision genom de senaste tekniska innovationerna. Våra unika borraggregat är branschens bästa.

Sandviks tekniker tillbringar många timmar på arbetsplatserna för att kunna utveckla lösningar på de utmaningar som du varje dag ställs inför. Men vi litar ändå inte bara på våra egna erfarenheter – vi har rest världen runt och pratat med bygg- och gruvarbetare om vad de önskar sig av sina borraggregat. På så sätt har vi kunnat konstruera borraggregat som både uppfyller och överträffar kraven hos den moderna byggindustrin.

Oavsett vilka dina byggbehov är kan Sandviks ovanjordsborraggregat underlätta ditt arbete. Antingen du behöver ett borraggregat för att producera krossmaterial och kalksten, byggnadssten och sekundärkrossning eller ett antal olika infrastrukturprojekt och markberedningar, så har vi alltid det perfekta aggregatet för dig. Våra topphammarborraggregat är utomordentliga när det gäller att spränga både gränser och mark genom att effektivt borra hål med 22 - 152 mm diameter. Våra down-the hole-borraggregat ger oöverträffade resultat när det gäller högkapacitetsbergborrning så att du får hål med 89 - 152 mm diameter, och våra borraggregat för byggnadssten är perfekt utformade för att placera hål med förutbestämd storlek med fullständig och exakt noggrannhet.

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring vår serie av ovanjordsborraggregat. En medlem av vårt mycket erfarna och kvalificerade team hjälper dig med största nöje och besvarar alla dina frågor så att du kan hitta den perfekta lösningen för dina behov.