Mobila siktverk

Sandvik QA335 Mobile Doublescreen

Sandvik erbjuder ett urval av enkel-, dubbel- och trippeldäckade siktlösningar som är så mångsidiga att de klarar så gott som alla siktapplikationer med högsta precision. Vi erbjuder en komplett serie mobila siktverk som kan anpassas till just dina behov.

Fördubbla ditt mobila siktverks prestanda

Du kan välja mellan ett antal olika mobila siktverk som är konstruerade för att ge optimal kapacitet och flexibilitet. Vår patenterade Doublescreen-teknik utnyttjar två individuella siktar monterade i linje. Resultatet blir en avsevärt ökad kapacitet, kontroll och effektivitet i siktningen jämfört med den traditionella utformningen med en separat sikt. Det finns ett robust och hållbart Sandvik mobilsiktverk för varje specifik siktapplikation. Om en enkeldäckad sikt inte räcker kan du välja mellan dubbel- och trippeldäckade varianter som täcker samtliga utmaningar inom siktning.

Modell Vikt kg (lb) Siktstorlek m (ft) Antal produkter
QA331 Mobil sikt 27,000 (59,635) 4.25 x 1.5 (14 x 5) 3
QA335 Mobil dubbelsikt 27,050 (59,635) 4 x 1.5 (13 x 5)
dubbeldäck
3
QA441 Mobil dubbelsikt 30,300 (66,800) 6 x 1.5 (20 x 5)
dubbeldäck
3
QA451 Mobil dubbelsikt 34,000 (74,958) 6 x 1.5 (20 x 5)
trippeldäck
4

Obs: Alla vikter och mått gäller enbart för standardenheter.

Unika mobila siktlösningar

Vi förstår de siktutmaningar som du dagligen ställs inför. Varje anläggning, varje situation och varje siktapplikation ställer egna specifika krav. Produktivitet och prestanda beror på hur väl du bemästrar de här kraven.

När inga kompromisser får göras med noggrannheten i siktningen, är Sandviks kvalitet och flexibilitet nyckeln till framgång. Våra siktverk med en sikt ombord är det idealiska svaret för applikationer inom återvinning och för entreprenörer. Vid mer komplexa siktningskrav erbjuder vårt patenterade Sandvik Doublescreen-system – som finns med två- eller tre siktdäck– en oöverträffad mobil siktningsförmåga. Det unikt aggressiva slaget garanterar en hög produktivitet, och de smidiga gångbanorna runt sikten ger tillgång till snabbt och enkelt underhåll. Det stora antalet tillval till våra mobila siktverk ger dig möjlighet att konfigurera dina processer så att de passar dig vid många olika tillfällen, såsom stenmaterial, återvinning samt hantering av stenmaterial, sand och grus.

Som för alla Sandviks produkter gör erfarenhet, kunskap och teknik att våra siktlösningar höjer sig över mängden.

Sandvik distributor portal

Återförsäljarportal

Informationsportal för våra återförsäljare och partners.

Besök portal.sandvik (enbart inloggning)