Maskiner för mekanisk bergavverkning

Sandvik mechanical cutting equipment

Sandviks omfattande sortiment av mekaniska avverkningsutrustningar erbjuder effektiva lösningar på ett stort antal gruvdrifts- och anläggningstillämpningar under jord, till exempel snabba infartsvägar, krävande produktionsmiljöer utan borrning och sprängning samt borrning av malmorter och ventilationsschakt. I förening med Sandviks optimerade teknik och utrustning ger dig dessa lösningar högre produktivitet, längre användningstid och lägre driftskostnad.

Vårt sortiment av mekaniska avverkningsutrustningar omfattar eldrivna och bandgående bolter miners för anläggning och säkring av vägar, kontinuerliga miners och borer miners för kontinuerlig utvinning av kol och lösa mineral, boxhole borers för borrning av cirkulära passager, reef miners för lågprofilgruvdrift, fräsmaskiner för underjordsschaktning och tunneldrivning samt skärtillsatser för grävare.

Förutom överlägsna prestanda erbjuder alla Sandviks mekaniska avverkningsutrustningar omfattande säkerhetsanordningar. Flamsäkra produkter provas under realistiska förhållanden så att de säkert lämpar sig för att användas i kolgruvor. De inbyggda dammbindnings- och metanutspädningssystemen provas med specialiserade simuleringsprogram för att minska dammet och förbättra sikten och för att i slutändan skapa hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden för maskinoperatörerna. Inbyggda dammscrubbrar minskar ytterligare exponeringen för damm och förbättrar sikten. Bolter miners är försedda med skyddstak så att takbultaroperatörerna kan arbeta säkert-

Sandvik MB670 flp bolter miner

Sandvik bolter miners är hydraul- eller eldrivna högkapacitetsmaskiner för säker och effektiv vägschaktning och takbultning i underjordsgruvor för kol och lösa mineral.

Sandvik continuous miner

Eldrivna bandgående kontinuerliga miners från Sandvik är utformade för att avverka kol och lösa mineral i en kontinuerlig process, vilket eliminerar behovet av borrning och sprängning.

Sandvik borer miner

Sandvik borer miners utför fullortsavverkning med två stora radiella skärhuvuden. De är konstruerade för att avverka materialet och föra det till hjälptransportutrustningen i ett enda kontinuerligt arbetsmoment.

Sandvik Roadheader for mining

Sandvik fräsmaskiner är försedda med kraftfulla, geometriskt optimerade skärhuvuden som är utformade för kontinuerlig icke explosiv schaktning av vägar, tunnlar och andra bergrum.

Sandvik MH621 Roadheader for hardrock

Våra eldrivna bandgående Sandvik miners för hårt berg är tunga fräsmaskiner som är konstruerade för att schakta ut vägar och gallerier i berg med tryckhållfastheter över 120 MPa..

Sandvik Roadheaders for tunneling

Sandviks MT serie med fräsmaskiner har bästa avverkningsprestanda i ett brett urval av bergformationer. De här flexibla maskinerna är försedda med geometriskt optimerade längsgående skärhuvuden och kan användas i ett brett urval av tillämpningar.

Sandvik feeder breaker

Vår Sandvik matarkross CR320 är en robust, moduluppbyggd maskin som är utformad för tunga arbeten i kolgruvdrift under jord. Maskinen lämpar sig för tillämpningar i låga till höga flötsar, och i dess konstruktion ingår funktioner som ger hög produktivitet och tillförlitlighet till låg driftskostnad.

Sandvik mobile bolters

Våra Sandvik mobila bultare förenar säkerhet och prestanda med oöverträffad hållbarhet i globala tillämpningar. Dubbelbomkonstruktionen ger mångsidighet och är det perfekta verktyget för tak- eller sidväggbultningar.​​

Sandvik DZ701 Longwall face bolter

Våra långväggsbultare erbjuder en säker arbetsmetod under borttagning av långväggsutrustning. Två kraftfulla borraggregat och tillhörande styrventiler gör både standard- och kabelbultning säker, enkel och effektiv.

Sandvik Cutting attachments

Sandviks universalavverkningstillsatser är hydrauldrivna skärhuvuden för snabb och enkel montering på grävare. De effektiva, geometriskt optimerade skärhuvudena kan användas i ett antal olika tillämpningar, till exempel produktion, skrotning, tunnelsanering, vägavjämning, dikesschaktning och rivning.

Sandvik electric shuttle car

Sandvik konstruerar flamsäkra elektriska skyttelvagnar som stöd för kontinuerliga miners och fräsmaskiner med hög kapacitet genom att transportera kol snabbt och effektivt.