Bergborrverktyg

Sandvik Rock tools

Sandvik har ett komplett utbud av bergborrverktyg för pallborrning, schaktborrning, kol- och mineralskärning, tunneldrivning, dikessprängning, väghyvling och kallhyvling. All utrustning baseras på åratal av forskning, erfarenhet och kundfeedback, vilket garanterar att du får det bästa verktyget för jobbet.

Nedladdningar

När du använder bergborrverktyg måste du veta att de är tillförlitliga. Sandvik har erfarenhet både av att använda och leverera bergborrverktyg av hög kvalitet, och erbjuder ett omfattande utbud för alla behov och krav. Genom att förstå de utmaningar du står inför inom gruvdrift och anläggning erbjuder vi ett av världens största utbud av verktyg och tillbehör för bergborrning och service. Våra verktyg har designats för att överföra intensiv slagkraft med lägsta möjliga energiförlust, så att de förbättrar produktiviteten och prestandan samtidigt som kostnaderna minskar.

Säkerheten först

Sandvik eftersträvar alltid att eliminera skador på människor och miljön vi arbetar i. Alla verktyg är optimerade för att nå vårt mål.

Sandvik DTH drilling tools

För effektiv DTH-borrning (down-the-hole) erbjuder Sandvik högpresterande borrverktyg som ökar din produktivitet och minskar den totala driftkostnaden.

Sandvik Top Hammer drilling tools

Sandviks bergborrverktyg för topphammarborrning är utformade för att överföra intensiv slagenergi till berget med minsta möjliga energiförlust. Det leder till bra bergbrytning, hög inträngningshastighet och hög produktivitet.

Sandvik rotary drilling tools

Sandvik har ett stort utbud av de rotationsborrverktyg för våra kunders hela process. Med en komplett borrsträng för rotationstillämpningar har Sandvik en produkt som uppfyller dina specifika krav.

Sandvik Raiseboring cutter with saddle

Rhino™ schaktborrningsmaskiner är avancerade lösningar för all vanlig schaktborrning, nedgående upprymning och boxborrning. Lutande, vertikala och horisontella schakt - allt är möjligt.

Sandvik cutting and bolting tools

Sandvik erbjuder ett brett utbud av verktygssystem för maskiner som kolskärare, continuous miners och fräsmaskiner, bolter miners och borraggregat.

Sandvik grinding equipment

Sandvik har ett stort utbud av högkvalitativa slipmaskiner, sliphjul och slipskålar. Alla fungerar perfekt tillsammans med topphammaren, down-the-hole-, helståls- och kors- och kryssborrkronor.

Sandvik carbide recycling

Den globala bristen på råvaror inspirerade till Sandviks program för återvinning av skrot. Det är ett initiativ för att bidra till en ökad miljöhänsyn, samtidigt som det gynnar kundernas ekonomiska resultat.

Expertis för bergborrverktyg

Genom egenspecificerade produktionsprocesser och omfattande forskning och utveckling tar Sandvik ständigt fram nya bergborrverktyg som är större och mer hållbara, så att du kan förbättra din verksamhet och dina resultat. Målet är att ge dig lösningar på alla utmaningar du kan stå inför. Sandviks långa tradition av innovation och betydande FoU-investeringar garanterar att du får bästa möjliga produkt, oavsett dina behov.

Sandviks DTH-bergborrverktyg kombinerar hög effekt och hastighet med låg bränsleförbrukning, vilket maximerar avkastningen på din investering. I Sandviks utbud av bergborrverktyg ingår verktyg för topphammarborrning, som alla handlar om att överföra intensiv slagenergi till berget och samtidigt minska belastningen på dina verktyg, och minimera energiförlusten. Dessutom levererar Sandvik även andra DTH-verktyg: bergborrverktyg, hydraulhammare, rotationsborrverkyg, mineralmarkverktyg, schaktborrningsverktyg och sliputrustning.

Tillbehör och tillämpning för bergborrverktyg

Med ett utbud av tillbehör med en unik kombination av styrka och motståndskraft kan du vara säker på att utrustningen kan hantera även de mest utmanande tillämpningarna. Sandvik har kunskap om de tillämpningar som dina verktyg ska användas för, och vilka utmaningar du har vid borrningen. Genom att kombinera dina specifika behov med vår erfarenhet kan Sandvik utveckla teknik som ständigt blir branschstandard. Sandviks bergborrverktyg och tillbehör erbjuder stor mångsidighet, större inträngningshastighet, rakare hål, längre livslängd för borrkronor och lägre energiförbrukning.

Om du har frågor om Sandviks omfattande utbud av bergborrverktyg, eller andra allmänna frågor, ber vi dig kontakta någon av våra teammedlemmar.