RockPulse™

RockPulse™ – Känn borrtagen

RockPulse™ använder banbrytande sensorteknologi och ger dig sikt inuti berget medan du borrar. Systemet analyserar effektiviteten och kvaliteten för borrningen och ger förslag på justeringar av matningstrycket, vilket ger omedelbar återkoppling på borrningsinställningarna. RockPulse™-systemet gör det möjligt för dig att snabbt anpassa borrningen efter växlande bergförhållanden och ökar på så sätt din produktivitet och effektivitet.

RockPulse-systemet är för närvarande tillgängligt för Ranger DX800i och DX900i, med borrmaskinerna i RD920-serien. RockPulse-systemet består av RockPulse-sensorn, RockPulse-nacken och användargränssnittet.

Systemet ger vägledning för operatören så att hen kan nå den bästa produktiviteten med tre nya indikatorer i huvudvyerna för borrningen.

  • <strong>RESPONS FÖR BORRKRONAN</strong> mäter kontakten mellan kronan och berget och hjälper dig att uppnå högre inträngningshastighet i växlande bergförhållanden.
  • <strong>VERKTYGENS BELASTNING</strong> mäter skadlig energi som riktas bakåt från berget. Genom justering av borrinställningarna kan verktygens livslängd ökas betydligt.
  • <strong>MATNINGSNIVÅ</strong> mäter den optimala matningsnivån i växlande bergförhållanden. Optimal prestanda kan uppnås genom justering av matningsnivån, samtidigt som hålets kvalitet och verktygens livslängd förbättras.