Produkter och utrustning för gruvproduktion och bergavverkning

Produkter för gruv- och entreprenadmarknad

Vi har ett omfattande utbud av toppmoderna maskiner och utrustningar för gruv- och entreprenadverksamhet, både ovan och under jord. Produkterna är utformade för att öka din produktivitet och förbättra driftsresultatet. Det gäller oavsett om du behöver avverka, transportera eller bearbeta malm, berg eller jordmassor effektivare.

I en bransch där en timmes stillestånd kan kosta tusentals kronor, kan service och tjänster, originalreserv- och slitdelar samt komponenter från Sandvik spela en avgörande roll. Vi kan tillhandahålla dygnet runt-service, kvalificerade tekniker och originaldelar när du behöver.

Gå till Reservdelar och Tjänster

Kategori

Produkter A-Ö

D

I

Världsledande inom gruvutrustning och bergavverkning

Vårt ständigt vidareutvecklade utbud för gruvproduktion och entreprenadverksamhet omfattar bergborrning, bergbrytning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning, bergtäkter samt rivning och demolering. Oavsett terräng, material och markens hårdhet ser vi till att du får rätt lösningar som maximerar produktiviteten och lönsamheten. Våra gruvprodukter ger dig maximalt värde när det gäller prestanda, kvalitet, säkerhet, flexibilitet och – inte minst – totalekonomi. Oberoende av applikation hjälper vi dig att nå produktionsmålen på smartare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt.

Oavsett marknadens upp- eller nedgångar så fortsätter vi att konstruera utrustning som uppfyller de ständigt växande behoven hos gruv- och bergavverkningsbranscherna, och hjälper dig att övervinna dina utmaningar.