Maskiner för mekanisk bergavverkning

Sandvik mechanical cutting equipment

Vårt omfattande sortiment av mekaniska avverkningsutrustningar erbjuder effektiva lösningar på ett stort antal applikationer inom gruvdrift och anläggning under jord, till exempel snabba infartsvägar, krävande produktionsmiljöer utan borrning och sprängning samt borrning av malmorter och ventilationsschakt. I förening med Sandviks optimerade teknik och utrustning ger dig dessa lösningar högre produktivitet, längre användningstid och lägre driftskostnad.

Vårt sortiment av maskiner för mekanisk bergavverkning omfattar eldrivna och bandgående bolter miners för anläggning och säkring av vägar, kontinuerliga miners och borer miners för kontinuerlig utvinning av kol och lösa mineraler, boxhole borers för borrning av cirkulära passager, reef miners för lågprofilgruvdrift, fräsmaskiner för underjordsschaktning och tunneldrivning samt skärtillsatser för grävmaskiner.

Förutom överlägsna prestanda erbjuder alla Sandviks maskiner för mekanisk bergavverkning och bultning omfattande säkerhetsanordningar. Flamsäkra produkter provas under realistiska förhållanden så att de säkert lämpar sig för att användas i kolgruvor. De inbyggda systemet för dammbindning och metaninblandning testas av specialiserade simuleringsprogram. Detta för att i slutändan säkerställa hälsosammare och bättre arbetsförhållanden för operatörerna. Inbyggda dammscrubbrar minskar ytterligare exponeringen för damm och förbättrar sikten. Bolter miners är försedda med skyddstak så att takbultaroperatörerna kan arbeta säkert.

Sandvik MB670 flp bolter miner

Sandvik bolter miners är hydraul- eller eldrivna högkapacitetsmaskiner för säker och effektiv vägschaktning och takbultning i underjordsgruvor för kol och lösa mineraler.

Sandvik continuous miner

Eldrivna bandgående kontinuerliga miners från Sandvik är utformade för att avverka kol och lösa mineraler i en kontinuerlig process, vilket eliminerar behovet av borrning och sprängning.

Sandvik borer miner

Sandvik borer miners utför fullortsavverkning med två stora radiella skärhuvuden. De är konstruerade för att avverka materialet och föra det till hjälptransportutrustningen i ett enda kontinuerligt arbetsmoment.

Sandvik Roadheader for mining

Sandvik fräsmaskiner är försedda med kraftfulla, geometriskt optimerade skärhuvuden som är utformade för kontinuerlig icke explosiv schaktning av vägar, tunnlar och andra bergrum.

Sandvik MH621 Roadheader for hardrock

Våra eldrivna bandgående Sandvik miners för hårt berg är tunga fräsmaskiner som är konstruerade för att schakta ut vägar och gallerier i berg med tryckhållfastheter över 120 MPa.

Sandvik Roadheaders for tunneling

Sandviks MT-serie med roadheaders har bästa avverkningsprestanda i ett brett urval av bergformationer. De flexibla maskinerna är försedda med geometriskt optimerade längsgående skärhuvuden och kan användas i ett brett urval av tillämpningar.

Sandvik feeder breaker

Vår Sandvik matarkross CR320 är en robust, moduluppbyggd maskin som är utformad för tunga arbeten i kolgruvdrift under jord. Maskinen lämpar sig för tillämpningar i låga till höga flötsar, och i dess konstruktion ingår funktioner som ger hög produktivitet och tillförlitlighet till låg driftskostnad.

Sandvik mobile bolters

Våra Sandvik mobila bultare förenar säkerhet och prestanda med oöverträffad hållbarhet i globala tillämpningar. Dubbelbomkonstruktionen ger mångsidighet och är det perfekta verktyget för tak- eller sidväggbultningar.​​

Sandvik DZ701 Longwall face bolter

Våra långväggsbultare erbjuder en säker arbetsmetod under borttagning av långväggsutrustning. Två kraftfulla borraggregat och tillhörande styrventiler gör både standard- och kabelbultning säker, enkel och effektiv.

Sandvik Cutting attachments

Sandviks universalavverkningstillsatser är hydrauldrivna skärhuvuden för snabb och enkel montering på grävare. De effektiva, geometriskt optimerade skärhuvudena kan användas i ett antal olika tillämpningar, till exempel produktion, skrotning, tunnelsanering, vägavjämning, dikesschaktning och rivning.

Maskiner av premiumkvalitet för industriell avverkning och bultning

På Sandvik är vårt fokus att erbjuda medarbetare lösningar som med den mest innovativa och avancerade tekniken kommer att öka produktiviteten. I 150 år har vi legat i framkant när det gäller att utveckla tekniska lösningar som fyller kundernas behov och som de kan implementera. Vi erbjuder en heltäckande tjänst som inte bara konstruerar och utvecklar teknik för industriell och mekanisk avverkning utan också ger support med delar och tjänster för att säkerställa snabba lösningar om något ändå skulle gå fel. Vi har lösningar för nästan allt från finansiella tjänster till säkerhet och ombyggnad, och de är tillgängliga dygnet runt, var du än befinner dig i världen. Vi inser vad stillestånd i realiteten kostar så vi har utvecklat lösningar för att säkerställa att det sker så sällan som möjligt.

Vårt breda sortiment av produkter passar alla projekt och är till hjälp vid olika slag av bergavverkning. Lönsamhet och produktivitet ingår i vår vision och vi uttrycker det genom att erbjuda verktygen och maskinerna. Vårt globala nätverk kan tillhandahålla tjänster på plats samt teknisk support online när som helst på dygnet. Kontakta oss med vilka frågor som helst angående maskiner och tjänster för mekanisk bergavverkning.