Digital Driller ™ - Simulator för operatörsutbildning

Digital driller™ är en kompakt och flexibel lösning för att på ett säkert sätt utbilda operatörer eller underhållsteam om våra borriggar DD422i-iE, DS422i, DL421, DL432i och DT922i.

Tack vare den kompakta och lilla storleken och transportlådan med hjul kan simulatorn enkelt bäras av en enda person till kundens anläggning.

Utbildningssessioner kan genomföras för flera deltagare i en säker miljö. På så vis undviks både personella skaderisker och materiella skador.

Operatörerna lär sig med en realistisk simulator att underlätta övergången till den verkliga maskinen. Den fungerar som en verklig borrigg med autentiska reglage i kombination med samma styrsystem som på maskinerna.

Utbildning var som helst

100% flexibilitet att arrangera utbildningen där den behövs. Logistiken är optimerad på följande sätt:

  • Simulatorn transporteras mycket enkelt med en transportlåda med hjul. Den totala vikten inklusive alla tillbehör är endast cirka 50 kg.
  • Installationstiden i utbildningsrummet är mycket kort

Ökad effektivitet

100 % prestanda från första dagen:

  • Utbildningen av teamet kan börja före driftsättningen, t.o.m. innan borriggen anländer till platsen vilket säkerställer optimal drift från dag ett.
  • Skräddarsydda utbildningssessioner med en stor mängd olika övningar, varierande gruvförhållanden och situationer skapas utifrån deltagarnas kunskapsnivå.
  • Resultatrapporten för den utbildade utgör en solid grund och säkerställer att operatören till fullo kan utnyttja borriggens alla funktioner.

Förbättrad EHS

100 % lugn och ro:

  • Operatörerna introduceras till borriggen i en säker miljö och övningarna kan upprepas till dess att en lämplig kunskapsnivå har uppnåtts.
  • Det finns ingen risk för skada på utrustningen, inga bergborrverktyg och inget bränsle har förbrukats under utbildningen av teamet.
  • Regelbunden fortbildning av operatörerna samt en utvärderingsprocess kan säkras med hjälp av utbildningssimulatorn – utan att det drabbar gruvans produktivitet.