Bergborrverktyg

Sandvik har ett komplett utbud av bergborrverktyg för pallborrning, schaktborrning, kol- och mineralskärning, tunneldrivning, dikessprängning, väghyvling och kallhyvling. All utrustning konstrueras baserat på åratal av forskning, erfarenhet och kundfeedback, så att du garanterat får det bästa verktyget för jobbet.

När du använder bergborrverktyg måste du veta att de är tillförlitliga. Sandvik har erfarenhet av att både använda och leverera bergborrverktyg av hög kvalitet, och erbjuder ett omfattande utbud för alla behov och krav. Eftersom vi förstår vilka utmaningar du ställs inför inom gruvdrift och anläggning kan vi erbjuda ett av världens största utbud av verktyg och tillbehör för bergborrning och service. Alla tillgängliga verktyg har designats för att överföra intensiv slagkraft med lägsta möjliga energiförlust, så att de förbättrar produktiviteten och prestandan samtidigt som kostnaderna minskar.

Säkerheten först

Sandvik strävar alltid efter att förhindra att människor och miljön vi arbetar i kommer till skada, och alla verktyg är utformade för att uppnå det målet.

Sandvik DTH Tundo RH650 Hammer

För effektiv DTH-borrning (down-the-hole) erbjuder Sandvik högpresterande borrverktyg som höjer din produktivitet och minskar den totala driftkostnaden.

Sandvik Top Hammer

Sandviks bergborrverktyg för topphammarborrning är utvecklade för att överföra slagenergi till berget med minsta möjliga energiförlust. Det leder till bra bergbrytning, hög inträngningshastighet och hög produktivitet.

Sandvik Rotary Charger Drill Bit

Sandvik har ett stort utbud av rotationsborrverktyg för kundernas hela process. Med en komplett borrsträng för rotationstillämpningar har Sandvik en produkt som uppfyller dina specifika krav.

Sandvik Raise Boring

Rhino™ schaktborrningsmaskiner är avancerade lösningar för all vanlig schaktborrning, nedgående upprymning och boxborrning. Lutande, vertikala och horisontella schakt – allt är möjligt.

Sandvik cutting and bolting tools

Sandvik erbjuder ett brett utbud av verktygssystem för maskiner som kolskärare, continuous miners och fräsmaskiner, bolter miners och borraggregat.

Förutom att underlätta driften med förstklassiga bergavverkningsverktyg erbjuder vi tilläggstjänster och digitala lösningar som ger service för borrningen, varje dag – året runt.

Sandvik PowerCarbide™-klasser representerar vår mest avancerade materialteknik och kan optimera all slags borrning – vilket ger avsevärt bättre borrprestanda och kostnadseffektivitet.

RG600 Grinding Close Up

Sandvik har ett stort utbud av högkvalitativa slipmaskiner, sliphjul och slipskålar. Alla fungerar perfekt tillsammans med topphammaren, down-the-hole-, helståls- och kors- och kryssborrkronor.

Sandvik Carbide Recycling Program

Den globala bristen på råvaror inspirerade till Sandviks program för återvinning av skrot. Det är ett initiativ för att bidra till en ökad miljöhänsyn, samtidigt som det gynnar kundernas ekonomiska resultat.

Expertis inom bergborrverktyg

Genom egenspecificerade produktionsprocesser och omfattande forskning och utveckling tar Sandvik ständigt fram nya bergborrverktyg som är större och mer hållbara, så att du kan förbättra din verksamhet och dina resultat. Målet är att ge dig lösningar på alla utmaningar du kan stå inför. Sandviks långa tradition av innovation och betydande FoU-investeringar garanterar att du får bästa möjliga produkt, oavsett behov.

Sandviks DTH-bergborrverktyg kombinerar hög effekt och hastighet med låg bränsleförbrukning, vilket maximerar avkastningen på din investering. I Sandviks utbud av bergborrverktyg ingår verktyg för topphammarborrning, som alla handlar om att överföra intensiv slagenergi till berget och samtidigt minska belastningen på dina verktyg, och minimera energiförlusten. Dessutom levererar Sandvik även andra DTH-verktyg: bergborrverktyg, hydraulhammare, rotationsborrverkyg, mineralmarkverktyg, schaktborrningsverktyg och sliputrustning.

Tillbehör och tillämpningar för bergborrverktyg

Vi erbjuder ett utbud av tillbehör med en unik kombination av styrka och motståndskraft, så att du kan vara säker på att utrustningen kan hantera även de mest utmanande tillämpningar. Sandvik har kunskap om de tillämpningar som dina verktyg ska användas för, och vilka utmaningar du ställs inför vid borrning. Genom att kombinera dina specifika behov med vår erfarenhet kan Sandvik utveckla teknik som ständigt sätter standarden i branschen. Sandviks bergborrverktyg och tillbehör erbjuder stor mångsidighet, större inträngningshastighet, rakare hål, längre livslängd för borrkronor och lägre energiförbrukning.

Om du har frågor om Sandviks omfattande utbud av bergborrverktyg, eller andra allmänna frågor, ber vi dig kontakta någon i vårt team.