Automation inom gruvdrift

Sandvik Mining Automation

Sandvik erbjuder branschens mest avancerade gruvautomations- och teleoperationsystem. Våra lösningar höjer produktiviteten och säkerheten betydligt, samtidigt som den totala ägandekostnaden minskar. Programvarusystemen hjälper dig att övervaka dina maskiner, så att du får en fullständig översikt över flottan och kan kontrollera och optimera driften.

Automation är för närvarande tillgängligt för ett antal Sandvik-produkter för tillämpningar under och ovan jord.

Automatiserad gruvutrustning för förbättrade säkerhetsstandarder

Sandviks automationssystem ger operatörer en säker och kontrollerad arbetsmiljö, både ovan och under jord.

AutoMine® är en produktgrupp med självkörande och fjärrstyrd, mobil utrustning. I familjen ingår produktundergrupperna AutoMine® Underground och AutoMine® Surface Drilling, som löpande utökas med intelligenta funktioner och stöd för olika typer av maskiner.

OptiMine® Scheduler

OptiMine® är en svit för analys och processoptimering som erbjuder en samling digitala lösningar och tillhörande tjänster från Sandvik, avsedda att höja effektiviteten i gruvdriften.

Sandvik Automation Utbildning är ett komplett paket som hjälper gruvor till framgång. I paketet ingår alla aspekter av AutoMine fjärrstyrning och självkörande funktioner och hela OptiMine-sviten för processoptimering och analys. Det är ett mångfacetterat program utformat för att leverera utbildning i världsklass var som helst i världen.

Fördelar med automation vid gruvdrift under och ovan jord när det gäller säkerhet

Införandet av automatiserad gruvutrustning leder till en rad fördelar på alla verksamhetsnivåer. Det som mest påverkar är säkerheten, ett av Sandviks starka fokus och av yttersta vikt i gruvindustrin. Sandvik har ett branschlägsta LTIFR-rekord på 0,7 för våra gruvdriftstjänster under 2016, vilket motsvarar färre än en skada per miljoner arbetstimmar. Och under mer än ett decennium har noll arbetsskador som lett till sjukskrivning rapporterats när man ersatt personal i farliga områden och med autonom utrustning. På vårt forsknings- och utvecklingscenter gör vårt yttersta för att förse våra kunder med gruvindustrins säkraste produkter samt kontinuerligt höja säkerheten genom automatiserad gruvdrift . För Sandvik är vidareutvecklingen av automation inom gruvdrift under och ovan jord avgörande för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att höja säkerheten.

OptiMine® insights and analytics software

KUNSKAP ÄR MAKT TA VARA PÅ DINA INSIKTER

OptiMine® är en modulär lösning för informationshantering som ger en realtidsvy över gruvdrift under jord. Den används med Newtrax IoT-enheter och lämpar sig för alla gruvdriftstillämpningar och mobila flottor, även sådana från andra OEM:er. Den innehåller verktyg för realtidsspårning och produktionshantering som hjälper dig att styra manuell och automatisk gruvdrift.

Läs mer

LASTARE I LABYRINTEN

Efter 20 år av självkörande maskiner i gruvor under jord testade vi vår självkörande lastmaskin till det yttersta – genom att låta den navigera genom en glaslabyrint utan förare. Kommer den att krascha?

Läs mer

Solid Ground Online

Pioneering Mine Automation in South Korea

30 January, 2023 Perhaps best known for hosting the 2018 Winter Olympic Games, mountainous eastern South Korea is now…

Läs mer

The Heart of Automation

4 January, 2023 JUNEAU, ALASKA. Automated loading has helped Coeur Alaska’s remote Kensington Mine improve safety…

Läs mer

Overburden overachiever

7 May, 2020 MPUMALANGA PROVINCE, SOUTH AFRICA. A new automation-ready blasthole drill rig is helping a South African…

Läs mer