Jump to content

Nästa generations autonoma borrning

AutoMine®-konceptet för borrning under jord är en helt autonom borrigg för ortdrivning med dubbelbom som kan borra utan mänsklig interaktion. Den hyttlösa batteridrivna borren kan planera och utföra hela borrcykeln från förflyttning till ytan, ställas in för borrning, borra mönstret och återvända hem och laddas inför nästa cykel.