Oikeudellinen huomautus

Lue tämä oikeudellinen huomautus huolellisesti ennen verkkosivuston (jäljempänä Sivusto) käyttämistä.

Tämän sivuston materiaalit ovat Sandvik AB (publ), yritystunnus 556000-3468, Box 510, SE-101 30 Stockholm, Sweden (jäljempänä Sandvik) sekä Sandvik Groupin toimittamia asiakaskäyttöön, ja niitä saa käyttää vain tietotarkoituksiin.

Sivustoa käyttämällä hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et voi käyttää sivustoa.

Tekijänoikeudet

Sivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu: Copyright 2000–2011 Sandvik AB (publ) (tai sen sisaryhtiöt). Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki sivustolla olevat tiedot, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna teksti, kuvitus, kuvat, nauhoitteet ja ohjelmisto, ovat Sandvikin omaisuutta ja suojattu Ruotsin tekijänoikeuslailla sekä kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Sivustolla olevan materiaalin luvaton käyttö tai jakelu saattaa olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakien tai muiden lakien vastaista ja johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa, ellei toisin ole ilmoitettu, jäljentää, monistaa, kopioida, siirtää, jakaa eteenpäin, tallentaa tai käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman Sandvikilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Muutosten tekeminen sivuston sisältöön on kielletty.

Suostut ehkäisemään materiaalin luvatonta kopioimista ja varmistat tarvittaessa, että kaikki organisaatiosi työntekijät noudattavat näitä rajoituksia.

Sivustolla saatetaan käyttää kuvia, jotka ovat kolmansien osapuolten omaisuutta.

Tavaramerkkejä koskevat tiedot

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki Sivustolla näkyvät tavaramerkit, tuotenimet, yrityslogot ja tunnukset ovat Sandvikin, sen tytäryhtiöiden, luvan haltijoiden tai yhteistyökumppanien omaisuutta.

Sandvikin tavaramerkkejä, tuotenimiä, yrityslogoja ja tunnuksia ei saa käyttää missään muodossa ilman Sandvikilta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Ei esitettyjä väitteitä tai annettuja takuita

SIVUSTON TIEDOT ON ANNETTU SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. SANDVIK EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA KENELLEKÄÄN AIHEUTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA LIITÄNNÄISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTON, JULKAISTUN TIEDON TAI LINKITETYN SIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ. TÄSSÄ TARKOITETTUJA VAHINKOJA OVAT ESIMERKIKSI TULON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS KÄSITTELYJÄRJESTELMÄSTÄ TAI MUUTOIN SEN SEURAUKSENA, ETTÄ TIETOJA ON KÄYTETTY TAI NIITÄ EI OLE VOITU KÄYTTÄÄ, VAIKKA SANDVIK OLISIKIN ILMOITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Sandvik ei anna mitään takuita tai väitteitä sellaisten muiden verkkosivustojen käytöstä tai sisällöstä, joille voi siirtyä Sandvikin sivuston kautta. Linkit on annettu ainoastaan helpottamaan käyttöä, eikä niiden antaminen tarkoita, että Sandvik ottaisi tai hyväksyisi mitään vastuita kyseisten verkkosivujen sisällöstä tai käytöstä. Lisäksi sinun on itse huolehdittava tarvittavista varotoimista ja varmistettava, että käyttämäsi aineisto ei sisällä esimerkiksi viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haittaohjelmia.

Sandvik ei myöskään takaa Sivustolla annettujen tietojen, kuvien, linkkien tai muiden julkaisujen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tällä Sivustolla annettuja tietoja voidaan muuttaa koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä Sandvik sitoudu päivittämään Sivustolla olevia tietoja tai muuta materiaalia.

Käyttäjän välittämät tiedot

Kaikki materiaali, tieto tai muu viestintä, jonka julkaiset Sivustolla tai välität Sivustolle (jäljempänä Välitetyt tiedot), tulkitaan ei-salassapidettäväksi, rajoittamattomaksi, tekijänpalkkion piiriin kuulumattomaksi, peruuttamattomaksi, täysin alilisensioitavaksi ja ilman patenttioikeutta olevaksi. Sandvikilla ei ole velvoitteita Välitettyjä tietoja kohtaan.

Sandvik saa vapaasti jakaa, kopioida, välittää, yhdistää, muokata tai muutoin hyödyntää Välitettyjä tietoja sekä niihin sisältyviä tietoja, kuvia, nauhoituksia, tekstiä tai muuta sisältöä mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Jos annat omia henkilötietojasi Sandvikille Sivustolla tai muuta kautta, suostut siihen, että Sandvik käyttää näitä tietoja niiden arvioimiseen sekä Sandvikin tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Suostut myös siihen, että Sandvik voi välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille tai julkaista tietoja internetissä. Sandvik on velvollinen käsittelemään henkilötietoja Ruotsin lain mukaisesti, ja voit ottaa Sandvikiin yhteyttä, mikäli tiedoissa on virheitä tai sinulla on muuta kysyttävää henkilötietoihin liittyen. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Sandvik käsittelee henkilötietoja, tutustu Sandvikin tietosuojakäytäntöön.

Muut tiedot

Sandvik voi missä tahansa vaiheessa muuttaa tämän oikeudellisen huomautuksen ehtoja päivittämällä sitä. Lisäksi Sandvik pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan seurata Sivuston käyttöä tai poistaa sen käytöstä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista, edellytyksistä tai määräyksistä todetaan laittomaksi, kelpaamattomaksi, pätemättömäksi tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, muiden ehtojen, edellytysten tai määräysten oikeellisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu tai heikkene.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Sandvik käsittelee henkilötietojasi, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Sandvik AB; (publ)
Box 510, SE-101 30 Stockholm
Ruotsi
Puh. +46 (0)8 456 1100

Sähköposti: info.group@sandvik.com