AT-Pipe umbrella kit

Tietolomake

Aineslehti on päivitetty 2022-09-28 06.29 (tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot)

The AT - Pipe Umbrella System developed by DSI Underground, a Sandvik Company, is available as an optional kit to be installed on selected underground drills.
This mechanized solution avoids manual connection / disconnection of pipes, it reduces significantly the direct exposure of workers to hazardous working areas.

Lähetä PDF-tiedosto sähköpostin liitteenä