SHIFT ’25 -TUTKIMUSOHJELMAINNOVAATIOITA KAIVOSTOIMINTAAN

Shift ’25 on Tampereella vuonna 2021 käynnistämämme tutkimusohjelma, jossa kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaivosteollisuuteen. Teemme yhteistyötä johtavien tutkimuslaitosten, asiantuntijoiden ja yliopistojen kanssa uusien, globaalisti skaalautuvien teknologioiden kehittämiseksi.

Tutkimusohjelmamme on Business Finlandin veturihanke, jossa toimimme tuotekehitysyhteistyössä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa ratkaistaksemme merkittäviä kaivosteollisuuden haasteita. Kaivosalalla on käynnissä murros, jota ohjaa sähköistyminen, digitalisaatio ja automaatio. Tarvetta on uusille kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille, jotka tukevat kaivostoiminnan tuottavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta.

TUTKIMUSTYÖMME JA TEKNOLOGIARATKAISUJEMME NELJÄ FOKUSALUETTA

sandvik+automine+hero+image+th663i+final+64x51cm+300ppi.jpgAUTOMAATIO
Autonomiset koneet voivat hoitaa enemmän tehtäviä ja tulevaisuudessa jopa oppia. Parhaan käyttöasteen ja turvallisuuden saavuttaminen ei vaadi enää manuaalista ohjelmointia. Tulevaisuuden kaivoskoneet liikkuvat ja suunnittelevat reittejään itsenäisesti jatkuvasti muuttuvissakin ympäristöissä.

sandvik-automine-consept-tre-2020-img--22-hires.jpgDIGITALISAATIO
Täydellisen tilannekuvan luominen vaatii älykästä data-analytiikkaa, toimintavarmaa tietoliikenneverkkoa sekä koko kaivosympäristön anturointia. Ennakoiminen, tiedonkeruu ja koneoppiminen tukevat sekä kaivostoiminnan suunnittelua, optimointia että tuotannon ohjausta.

sandvik-automine-consept-tre-2020-img-3137-hires (1).jpgSÄHKÖISTYMINEN
Sähköiset kaivoskoneet tarjoavat paremman suorituskyvyn ja tuottavuuden samalla, kun dieselpäästöt vähenevät nollaan. Tulevaisuuden kaivoksissa nähdään robotiikan mahdollistamaa ohjaustarkkuutta ja turvallisuutta.

Sandvik 400i UGD BEV Range.jpgPORAUSTEKNOLOGIA
Kividata ja louhinnan selektiivisyys sivukiven ja malmin välillä tehostavat louhintaprosessia, jolloin voidaan ottaa talteen vain arvomineraalit kaivoksessa. Porausmenetelmät suunnitellaan tulevaisuuden autonomisille, miehittämättömille laitteille.


KESTÄVÄÄ TUOTTAVUUTTA

Näkemyksemme on, että kestävä kehitys ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Olemme sitoutuneet kaivosalan innovaatioiden ja muutoksen edistämiseen uusilla, kestävän kehityksen mukaisilla teknologioilla, jotka edistävät kaivosteollisuuden tuottavuutta. Panostamme myös omaan vastuulliseen toimintaamme huomioiden yhteiskunnan, ympäristön ja talouden tarpeet.

Meille olennaista on edistyksellinen yhteistyö eri toimijoiden välillä. ”Se varmistaa menestymisen tulevaisuudessa. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä on erittäin suuri merkitys monitahoisella sekä avoimella innovaatio- ja tuotekehitystyöllä osaavan verkoston kanssa”, toteaa teknologiajohtaja Jani Vilenius Sandvikilta. Nykyisten yhteistyötahojen joukossa on muun muassa Business Finland, Nokia, Tampereen yliopisto, VTT ja SIX.

Ole meihin yhteydessä, jos haluat lisätietoja Shift ’25-tutkimusohjelmasta tai tulla mukaan ekosysteemikumppaniksi.

Ota yhteyttä Sandvikin edustajaan