Kaivosautomaatio

Sandvik Automation systems

Sandvik toimittaa alan edistyksellisimpiä kaivosautomaatio- ja etäkäyttöjärjestelmiä. Ratkaisumme parantavat merkittävästi tuottavuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Ohjelmistojärjestelmät auttavat valvomaan ja hallinnoimaan laitekantaasi, jotta voit optimoida kaivostoimintojasi.

Tarjoamme automaatiota tällä hetkellä moniin sovelluksiin aina maanalaisesta kaivostoiminnasta avokaivoksiin.

Automaattiset kaivoslaitteet parantavat turvallisuutta

Sandvikin automaatiojärjestelmät tarjoavat turvallisen ja hallitun työskentely-ympäristön käyttäjille sekä maanpäällisissä että maanalaisissa kaivoksissa.

AutoMine® on järjestelmä kaivoslaitteiden automaatioon ja etäohjaukseen. Se sisältää jatkuvasti kehittyvät AutoMine®-ratkaisut niin maanalaisille kuin maanpäällisille kaivoslaitteille.

OptiMine® Scheduler

OptiMine® on analytiikka- ja prosessinoptimoinnin järjestelmä, ja siihen kuuluu digitaalisia ratkaisuja ja palveluita, jotka on tarkoitettu kaivostoiminnan tehokkuuden parantamiseen.

Sandvikin antamalla koulutuksella varmistat, että hyödynnätte parhaiten automaatiota kaivoksen parhaan tuottavuuden saavuttamiseksi. Koulutus kattaa kaikki AutoMine-järjestelmän etäkäyttöön ja autonomiseen ajoon liittyvät toiminnot, kuten myös OptiMine-järjestelmän prosessioptimoinnin ja analytiikkapalvelun hyödyntämisen. Monipuolinen ohjelma on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkaista opetusta missä tahansa päin maailmaa.

Automaation turvallisuushyödyt maanalaisissa ja maanpäällisissä kaivoksissa

Automatisoitujen kaivoslaitteiden hyödyntäminen tarjoaa useita etuja eri liiketoiminnan tasoilla. Merkittävin näistä on turvallisuus, Sandvikin tärkein painopistealue, joka on ensiarvoisen tärkeä myös kaivosteollisuudessa. Vuonna 2016 Sandvikilla oli alan alhaisin kaivostoimintojen tapaturmataajuus (LTIFR) 0,7 eli alle yksi poissaoloon johtanut tapaturma miljoonaa työtuntia kohti. Vuosikymmenen aikana on raportoitu nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kun ihmiset on voitu siirtää pois vaarallisilta kaivosalueilta automatisoitujen laitteiden ansiosta. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme kaivosteollisuuden turvallisimmat tuotteet sekä kehittämään uusia turvallisuusratkaisuja kaivosautomaation avulla. Sandvikille maanalaisten kaivosten ja avolouhosten automaation edelleen kehittäminen on avain asiakkaidemme käyttöturvallisuuden parantamiseen.

OptiMine® insights and analytics software

TIETO ON VALTAA – VALJASTA DATA KÄYTTÖÖN

OptiMine® on kattava automaatiojärjestelmä, jonka digitaaliset ratkaisut on suunniteltu maanalaisen kaivostoiminnan ja -prosessien analysointiin ja optimointiin. Se on integroitavissa Newtraxin IoT-laitteiden kanssa ja se kerää tietoja kaikista osa-alueista – niin ihmisistä kuin Sandvikin ja muiden valmistajien laitteista – yhteen paikkaan. Tämä mahdollistaa datan hyödyntämisen reaaliaikaisesti ja ennustavasti toimintojen kehittämistä varten.

Lue lisää

lastauskone lasilabyrintissa

Laitoimme 20 vuoden kokemuksemme autonomisista kaivoslaitteista todelliseen testiin – lastauskone navigoi lasilabyrintissa ilman kuljettajaa. Haluat varmasti nähdä, miten kävi?

Lue lisää